Comentariile membrilor:

 =  Descriere fascinanta
Viorel Darie
[31.Oct.19 10:22]

a spiritului autohton din preajma marelui eveniment al întoarcerii armelor de către România împotriva Axei, din care făcea parte Germania hitleristă. Fascinant este cum reușește, autorul Nicolae Tomescu, să îmbine detaliile cotidiene, atât de firești din acea epocă, dar cam uitate în ziua de azi, cum ar fi mersul pe aceiași bicicletă a soțului și soției - multe asemenea amănunte specifice vremii -, cu intrarea în marea "bombă" a anului 1944, ieșirea României din războiul împotriva Angliei și Uniunii Sovietice. Acele aparate de radio, rare în localitate, care adunau oamenii la știri, constituie perfecte detalii specifice vremii, pline de autenticitate și de firesc.

Oricât am vrea să scriem ceva în stilul scrierilor autorului acestor episoade, tot nu vom putea ajunge la o asemenea aprofundare a detaliilor epocii, a comportărilor umane, a știrilor politice, chiar dacă și noi am văzut și am trăit identic acele vremuri.

Cu stimă

Viorel Darie

 =  re: Descriere fascinantă
nicolae tomescu
[31.Oct.19 18:25]
Detaliile despre care vorbiți le-am găsit în unele însemnări ale protagoniștilor, în scrisorile expediate de ei și chiar în propriile-mi amintiri. Și imaginația are rolul său.
Comunicatul important pentru țară din seara zilei de 23 august 1944 se găsește ușor pe internet. În orașe erau destul de multe aparate de radio-recepție. Nu însă în fiecare casă.

Mulțumesc pentru intervenție
Nu sunt permise comentarii(texte) anonime!
Pentru a înscrie comentarii(texte)
trebuie să te înscrii şi să te autentifici.

Înapoi !